دلنوشته

کبوتری که گلویم را می بوسد کاش راه آشیانه مان را از یاد نبرد...

کبوتری که گلویم را می بوسد کاش ساعتهای عاشقانه مان را فراموش نکند...

گلوگاهه این کبوتر، مستِ بوسه های بی هوای توست❤️🕊

/ 0 نظر / 1105 بازدید